صنعت سقف البرز خاورمیانه

دیوار های جداکننده

دیوار های جداکننده

تعریف :

دیوارهای جدا کننده درای وال ، دیوارهای غیر باربری هستند که برای تقسیم فضاهای داخلی ساختمان استفاده می شوند این ساختار شامل قابهای فولادی سبک ساخته شده با مقاطع U , C بوده که صفحات روکش دار گچی در یک یا چند لایه ، به وسیله پیچ مخصوص بر روی آنها نصب می شوند. فضای خالی داخل دیوار ، امکان استفاده از انواع عایق حرارتی و صوتی را فراهم مینماید.

دیوارهای جداکننده غیرباربر

دیوارهای جداکننده غیر باربر درای وال ، دیوارهایی هستند که برای تقسیم فضاهای داخلی بعنوان جداکننده یا پارتیشن بکارمیروند .

این سیستم که به شکل قابهای فولادی سبک از نوع گالوانیزه با مقاطع u وc بوده (به روش رول فرمینگ) که به کف و سقف (یاکاربردهای دکورایتو) بعنوان زیرسازی با مشخصات استاندارد متصل گردیده و صفحات گچی در یک یاچند لایه به وسیله پیج های مخصوص درای وال بر روی آنها نصب میشوند .

بزرگترین مزایای این نوع سیستم ،فضای خالی بوجود آمده داخل دیوار میباشد که براحتی امکان استفاده از انواع عایقهای حرارتی ،صوتی،رطوبتی و همچنین عبور تاسیسات الکتریکال و مکانیکال را فراهم میسازد . بااستفاده از این سیستم ضایعات و نخاله های ساختمانی پس از اجرا به حداقل کاهش پیدا میکند .

ضخامت :

دیوارهای جداکننده غیر باربر درای وال از حداقل ضخامت 5/7 سانتیمتر الی32 سانتیمتر اجرا می شوند که حتی میتوان آنها را با یک یا چند لایه پانل گچی برای بالابردن خواص حرارتی و صوتی و همچنین افزایش مقاومت مکانیکی دیوارها اجرا نمود.

دیوارهای درای وال قابلیت هر نوع پوشش فیزیکی (به جز پوششهایی با مواد آهکی ) را دارا میباشند و حتی میتوان در سلولهای تر پس از اجرای دیوار و اتمام پانل زنی ، کاشیهای داخل سلولهای تر را به وسیله چسب مخصوص بر روی درای وال اجرا نمود.

بعلت نحوه اجرا و مخفی شدن زیرسازی پس از اجرای صفحات گچی و بصورت خشک اجرا شدن بوسیله اتصالات مفصلی و مکانیکی ، به اصطلاح سیستم دیوار خشک یا درای وال تعریف میشوند .

بر این اساس میتوان انواع نقشه های پارتیشن بندی و دیوار جداکننده را براحتی بر اساس دفترچه آنالیز محاسبه کرد.

نکته : در دیوارها ، آنالیز مصالح بر اساس ارتفاع معمولی 3 متر در نظر گرفته شده است ، که حتما لازم است هنگام برآورد ، وضع موجود هر فضا رادر نظر گرفته تا مقدار پرت واقعی را بدست آوریم .

@title

@title

مزایا :

سبک و ایمن در برابر زلزله

عایق حرارت، صوت و رطوبت

کاهش هزینه های سازه و فونداسیون، با توجه به کاهش بار مرده ساختمان

انعطاف معماری بالا

نصب سریع و آسان

قابلیت رنگ آمیزی بلافاصله پس از نصب

دسترسی و تعمیرات آسان تاسیسات

دورریز بسیار کم مصالح

اجرای سطوح وسیع با حداقل مصالح مصرفی

حمل و نقل آسان و ارزان