صنعت سقف البرز خاورمیانه

پروفیل دیوار درای وال | پروفیل کناف

پروفیل دیوار درای وال | پروفیل کناف

انواع رانر و استاد (پروفيل زيرسازي ديوار دراي وال)

ساخت كشور :

ايران

واحد شمارش :

متر

U50 U70 U100

C50 C70 C100

توليد شده با ورق گالوانيزه استاندارد