صنعت سقف البرز خاورمیانه

پیچ سازه و پیچ پانل

پیچ سازه و پیچ پانل

انواع پيچ سيستمهاي دراي وال:

سازه به سازه(LN) - سازه به سازه سرمته (LB)- پيچ پانل (TN)- پيچ پانل سرمته (TB)

مارك SSB

LB 9.5/TN 25/TN 35/ TB 25/ LN 9

حداقل سفارش :

يك بسته شامل 1000 عدد

روش فروش :

تماس با شركت و دريافت پيش فاكتور

زمان تحويل :

فوري

ساخت كشور :

تايوان SSB

شرايط پرداخت :

نقد

واحد شمارش :

عدد

قيمت ها:

پیچ پانل SSB TN 25 175,000 ریال

پیچ پانل SSB TN35 220,000 ریال

پیچ پانل SSB TN35 سرمته ریال

پیچ سازه به سازه LN 9 SSB 187,000 ریال

پیچ سازه به سازه سر مته SSB LB95 197,000 ریال